VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán

Az árvízvédelmi biztonság megteremtésének egyik legfőbb eleme az, hogy a hullámtér biztosítsa az árvizek, a jég, a hordalék és az uszadék károktól mentes levezetését. A hullámtéri terep- és vegetációs viszonyok, építmények tehát ne veszélyeztessék, hanem segítsék elő a vízlevezetést. E célt szolgálja a projekt, amely Szolnok-Csongrád között az eddiginél szabadabb utat enged a Tiszának folyónak, azaz gyorsabb, akadálymentes lefolyást biztosít.


A projekt közvetlen célja tehát a Tisza Szolnok és Csongrád közötti szakaszán a nagyvízi meder árvízlevezető képességének növeléséhez való hozzájárulás, végeredményben az árvízi biztonság növelése. (E projekt lényegében a folytatása az ugyanezt a célt szolgáló, Kisköre-Szolnok közötti hullámtéri projektnek. A két projekt együttesen több mint 200 ezer embert és kb. 28 ezer milliárd forintnyi vagyont érintő árvízi kockázat csökkentését szolgálja.)

A tervezett beavatkozások a Tisza-völgyi árvízvédelmi rendszer fejlesztésének keretében valósulnak meg. A projekt közvetlenül szolgálja azt a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) programban meghatározottakat, mely szerint cél a tározók megépítése és a nagyvízi meder vízszállító képességének növelése által a Tisza teljes hazai szakaszán a rendkívüli árhullámok csúcsvízszintjeinek 1 méterrel való csökkentése. Ennek elérése érdekében a projekt adott szakaszon 2-12 cm-es csökkentéssel járul hozzá a már korábban épített 3 tározó és a Bivalytói töltésáthelyezés Kisköre és Csongrád között mért 50-70 cm-es, és a megvalósulás alatt lévő Szolnok feletti hullámtéri projekt kb. Vezsenyig terjedő 40-50 cm-es árvízszint-csökkentő hatásaihoz.

 

A beruházás műszaki tartalma

A nagyvízi meder árvízleeresztő képességének növelése érdekében a projekt keretében tervezett fejlesztések:

  • Árvízvédelmi töltések áthelyezése Martfűnél, a Vezsenyi-kanyar rendezésének részeként.
  • A Vezsenyi és Tiszajenői nyári gátak rendezése.
  • Művelési ágváltással járó beavatkozások a hullámtéren, a Vezsenyi-rév és a Tiszaugi-híd  környezetében.
  • Árapasztó vápák kialakítása a Vezsenyi-rév és a Tiszaugi-híd környezetében.
  • Árvízvédelmi töltés áthelyezése Tiszapüspökinél (Besenyszög-Fokorú-pusztánál): új töltés építése
  • 3 900 m hosszon, a meglévő töltés 73+685-79+610 tkm szelvényei között: meglévő töltés elbontása a 73+685-79+610 tkm szelvények között, mintegy 3 425 m hosszan.

Érintett települések: Vezseny, Martfű, Tiszaföldvár, Tiszajenő, Tiszaug, Tiszapüspöki.