VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán

Az Európai Unió és a Magyar Állam 15,596 milliárd forintos támogatásával megkezdődik a Tisza hullámterének rendezése a folyó Tiszapüspöki és Tiszaug közötti szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciumában megvalósuló projekt részeként áthelyezik az árvízvédelmi töltést Tiszapüspökivel szemben, Besenyszög- Fokorúpusztánál, megtörténik a Vezsenyi-kanyarulat rendezése, valamint árapasztó vápát alakítanak ki a Tiszaugi Tisza-híd környezetében. Ezekkel a beavatkozásokkal jelentősen javulnak az árvízi lefolyási viszonyok, csökkentve a tetőző vízszinteket, ezáltal növelve az árvízi biztonságot.

A Széchenyi 2020 keretében, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatásával megvalósuló „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című (KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 számú) projekt célja a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) programnak megfelelően, hogy az eddiginél szabadabb utat enged a folyónak, így gyorsabb, akadálymentes lefolyást biztosít. Ennek érdekében töltésáthelyezésekkel megszüntetik a hullámtéri szűkületeket és eltávolítják az árvizek levonulását gátló tereptárgyakat. A projekttel közvetlenül érintett települések: Besenyszög, Szolnok, Tiszajenő, Tiszaug, Vezseny.
A nagyvízi meder vízszállító kapacitásának növelése érdekében tervezett fejlesztések:

  • Árvízvédelmi töltés áthelyezése Tiszapüspökivel szemben (Besenyszög – Fokorúpusztánál),
  • a Vezsenyi-kanyarulat és nyárigátak rendezése,
  • művelési ág-váltással járó beavatkozások a hullámtéren a Vezsenyi-révnél és a Tiszaugi-hídnál,
  • árapasztó vápa kialakítása, hullámtér rendezése a Tiszaugi Tisza-híd környezetében,
  • a védelmi rendszer egyéb infrastruktúráinak felújítása.

Tiszapüspökivel szemben, Besenyszög-Fokorúpusztánál, a Tisza folyó jobb partján indokolt a hullámtéri szűkület megszüntetése, ezért mintegy 4 kilométer hosszan új, aszfaltozott koronájú töltés építenek a folyó medrétől távolabb, így jelentősen nő a hullámtér területe és javulnak a lefolyási viszonyok.
A Vezsenyi-kanyarulat rendezésének fő célja az érkező árhullámok lefolyásának gyorsítása, ezáltal a vízszintek csökkentése. Ennek érdekében árapasztó vápákat alakítanak ki a Vezsenyi- és a Tiszajenői nyárigátakon, azok földműveit rendezik, valamint a vízkormányzást szolgáló új műtárgyak épülnek a meglévők helyett. Így az árvízi levezetés hatékonyságának növelése mellett kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá válik a nyárigátak által védett területek használata is.
Miután a Tiszaugi Tisza-híd ugyancsak hullámtéri szűkületet képez, ennek felszámolása végett elbontják az övzátonyokat, árapasztó vápát alakítanak ki, továbbá kitisztítják az árvízi levezető sávot. Ezzel a híd környezetében is számottevően nő a nagyvízi meder vízlevezető képessége, ezzel az árvízi biztonság.

A projekt tervezett befejezési határideje: 2021. december 31.

További információ: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok,
Tel: +36-56/501-900, Email: titkarsag@kotivizig.hu

Sajtóközlemény letöltése